7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Bằng ♀
Cha Trần Như Trình ♂

Mẹ

Nguyễn thị Bằng ♀

Anh chị em ruột
02 Trần thị Thẳng ♀
03 Trần Như Bổng ♂
04 Trần thị Tặng ♀
05 Trần Như Công ♂ ch

Chồng 1
Huỳnh Đây ♂


Con
01. Huỳnh Hiền ♂
02. Huỳnh thị Thà ♀ ch
03. Huỳnh Sen (Nở)
04. Huỳnh thị Sớm (Ngay)
05. Huỳnh Muộn ♂