21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Tặng ♀
Cha Trần Như Trình ♂

Mẹ

Nguyễn thị Bằng ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Bằng ♀
02 Trần thị Thẳng ♀
03 Trần Như Bổng ♂
05 Trần Như Công ♂ ch

Chồng 1
Bùi Dương ♂


Con
01. Bùi Đương ♂
02. Bùi Tấn Tài ♂
03. Bùi Uyên Tân ♂
04. Bùi thị Tạo ♀