22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi văn Lâm ♂
Tên gọi9 Lớn
 
Cha Bùi Qua (Nhứt) ch

Mẹ

Nguyễn thị Cứng (Nhứt) ch

Anh chị em ruột
01 Bùi thị Nhứt ♀
02 Bùi văn Thanh (Nhì) ch
03 Bùi thị Nhị (Bốn)
04 Bùi thị Búp ♀
05 Bùi thị Bông ♀ ch
06 Bùi thị Xanh ♀ ch
07 Bùi thị Phương ♀
09 Bùi thị Khôn ♀ ch
10 Bùi thị Hết ♀
11 Bùi thị Hơi ♀
12 Bùi Thừa ♂
13 Bùi Minh Thiên ♂

Vợ 1
Trịnh thị Bia ♀


Con
01. Bùi văn Hiền ♂ ch
02. Bùi thị Hồng Vân ♀
03. Bùi văn Vương ♂ ch
04. Bùi văn Lời ♂