13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Lành ♂
Cha Phạm Kiện ♂

Mẹ

Trần thị Thẳng ♀

Anh chị em ruột
02 Phạm Nhị ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Phương ♀