22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi thị Hết ♀
Cha Bùi Qua (Nhứt) ch

Mẹ

Nguyễn thị Cứng (Nhứt) ch

Anh chị em ruột
01 Bùi thị Nhứt ♀
02 Bùi văn Thanh (Nhì) ch
03 Bùi thị Nhị (Bốn)
04 Bùi thị Búp ♀
05 Bùi thị Bông ♀ ch
06 Bùi thị Xanh ♀ ch
07 Bùi thị Phương ♀
08 Bùi văn Lâm (9 Lớn)
09 Bùi thị Khôn ♀ ch
11 Bùi thị Hơi ♀
12 Bùi Thừa ♂
13 Bùi Minh Thiên ♂

Chồng 1
Nguyễn Hùng (Hùng bò) ch


Con
01. Nguyễn thị Hồng (Tầm)
02. Nguyễn văn Tơ ♂
03. Nguyễn thị Thảo Ly ♀
04. Nguyễn Phi ♂