4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Mỉnh ♀
Cha Trần Như Bổng ♂

Mẹ

Trần thị Nhuần ♀

Anh chị em ruột
02 Trần Như Ba ♂ ch
03 Trần thị Tư ♀
04 Trần Như Năm ♂
05 Trần Như Sáu ♂
06 Trần thị Ánh Tuyết ♀

Chồng 1
Huỳnh Thới ♂


Con
01. Huỳnh thị Nuôi ♀
02. Huỳnh thị Xin ♀