12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Tư ♀
Cha Trần Như Bổng ♂

Mẹ

Trần thị Nhuần ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Mỉnh ♀
02 Trần Như Ba ♂ ch
04 Trần Như Năm ♂
05 Trần Như Sáu ♂
06 Trần thị Ánh Tuyết ♀

Chồng 1
Bùi Tuệ ♂


Con
01. Bùi thị Quốc ♀
02. Bùi thị Vương ♀
03. Bùi văn Quang ♂
04. Bùi Trung ♂