13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Năm ♂
Cha Trần Như Bổng ♂

Mẹ

Trần thị Nhuần ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Mỉnh ♀
02 Trần Như Ba ♂ ch
03 Trần thị Tư ♀
05 Trần Như Sáu ♂
06 Trần thị Ánh Tuyết ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Xuân Đào ♀


Con
01. Trần Ngọc Quân ♂
02. Trần Đức Long ♂
03. Trần Ngọc Lạc ♂