16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Ánh Tuyết ♀
Cha Trần Như Bổng ♂

Mẹ

Trần thị Nhuần ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Mỉnh ♀
02 Trần Như Ba ♂ ch
03 Trần thị Tư ♀
04 Trần Như Năm ♂
05 Trần Như Sáu ♂

Chồng 1
Lâm văn Tuôi ♂


Con
01. Lâm thị Chi ♀
02. Lâm thị Nhung ♀
03. Lâm thị Diệu ♀
04. Lâm thị Hà ♀
05. Lâm văn Tỷ ♂