21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Sơn ♂
Cha Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)

Mẹ

Phan thị Thuỷ ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀
02 Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
03 Nguyễn thị Ngọc Thu ♀
04 Nguyễn Ngọc Thảo ♂
06 Nguyễn Ngọc Bảo ♂
07 Nguyễn Ngọc Quốc ♂

Vợ 1
Đỗ thị Vân ♀


Con
01. Nguyễn Đỗ Khánh Linh ♀
02. Nguyễn Đỗ Bảo Kha ♂