21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi Đương ♂
Cha Bùi Dương ♂

Mẹ

Trần thị Tặng ♀

Anh chị em ruột
02 Bùi Tấn Tài ♂
03 Bùi Uyên Tân ♂
04 Bùi thị Tạo ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Nương ♀