13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi Uyên Tân ♂
Cha Bùi Dương ♂

Mẹ

Trần thị Tặng ♀

Anh chị em ruột
01 Bùi Đương ♂
02 Bùi Tấn Tài ♂
04 Bùi thị Tạo ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Tới ♀