13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đoàn ♂
Cha Nguyễn Sanh ♂

Mẹ

Trương thị Sanh ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Tương ♂
03 Nguyễn Lên ♂
04 Nguyễn Thành ♂

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn thị Đoàn ♀
02. Nguyễn thị Khoa (Loan)
03. Nguyễn thị Nhị (Phụng)