22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thành ♂
Cha Nguyễn Sanh ♂

Mẹ

Trương thị Sanh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đoàn ♂
02 Nguyễn Tương ♂
03 Nguyễn Lên ♂

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Hựu ♂
02. Nguyễn thị Ỷ ♀
03. Nguyễn thị Lem ♀
04. Nguyễn thị Mười ♀
05. Nguyễn văn Cửu ♂ ch