12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lâm văn Quang ♂
Cha Lâm văn Cư ♂

Mẹ

Nguyễn thị Đoàn ♀

Anh chị em ruột
02 Lâm thị Ba ♀
03 Lâm văn Tường ♂
04 Lâm thị Ngột ♀
05 Lâm thị Lực ♀
06 Lâm văn Út ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Hẹ ♀


Con
01. Lâm thị Hằng ♀
02. Lâm thị Hà ♀
03. Lâm văn Vinh ♂
04. Lâm (cu anh)
05. Lâm (cu em)
06. Lâm (cu Út)