21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lâm thị Ba ♀
Cha Lâm văn Cư ♂

Mẹ

Nguyễn thị Đoàn ♀

Anh chị em ruột
01 Lâm văn Quang ♂
03 Lâm văn Tường ♂
04 Lâm thị Ngột ♀
05 Lâm thị Lực ♀
06 Lâm văn Út ♂

Chồng 1
Nguyễn Xuân Hánh ♂


Con
01. Nguyễn Xuân Phương ♂
02. Nguyễn thị Lan ♀
03. Nguyễn (bé út)