24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Cảnh ♂

Vợ 1
Lâm thị Ngột ♀


Con
01. Nguyễn thị Tuyết ♀
02. Nguyễn thị Hận ♀
03. Nguyễn thị Diễm ♀
04. Nguyễn thị Nỵ ♀
05. Nguyễn Út ♂