21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hồng ♀
Tên gọiTầm
 
Cha Nguyễn Hùng (Hùng bò) ch

Mẹ

Bùi thị Hết ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Tơ ♂
03 Nguyễn thị Thảo Ly ♀
04 Nguyễn Phi ♂

Chồng 1
Nguyễn Ngọc Thanh ♂ ch


Con
01. Nguyễn thị Ngọc Phương ♀
02. Nguyễn Ngọc Đông ♂