13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thanh Tuấn ♂
Cha Nguyễn Giàu ♂

Mẹ

Nguyễn thị Khoa (Loan)

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Quới ♀
03 Nguyễn thị Ái ♀
04 Nguyễn thị Bé ♀
05 Nguyễn thị Xuân ♀
06 Nguyễn thị Diệu ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Tuyết ♀


Con
01. Nguyễn Thế Quỳnh ♂
02. Nguyễn thị Minh Tuyền ♀