14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Bé ♀
Cha Nguyễn Giàu ♂

Mẹ

Nguyễn thị Khoa (Loan)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thanh Tuấn ♂
02 Nguyễn thị Quới ♀
03 Nguyễn thị Ái ♀
05 Nguyễn thị Xuân ♀
06 Nguyễn thị Diệu ♀

Chồng 1
Nguyễn văn Chính ♂


Con
01. Nguyễn văn Đạo ♂
02. Nguyễn văn Lý ♂