13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hội ♀
Cha Nguyễn văn Từ (Hội)

Mẹ

Phùng thị Nhanh ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Hữu Nghị ♂
03 Nguyễn văn Phê ♂
04 Nguyễn văn Ngọ ♂ ch

Chồng 1
Nguyễn Nhơn ♂


Con
01. Nguyễn thị Nương ♀
02. Nguyễn văn Thạnh ♂
03. Nguyễn văn Hoàng ♂
04. Nguyễn thị Phượng ♀
05. Nguyễn thị Linh ♀
06. Nguyễn Hữu Út ♂