13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hữu Nghị ♂
Cha Nguyễn văn Từ (Hội)

Mẹ

Phùng thị Nhanh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hội ♀
03 Nguyễn văn Phê ♂
04 Nguyễn văn Ngọ ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Nghị ♀


Con
01. Nguyễn thị bé Ba ♀
02. Nguyễn thị bé Tý ♀
03. Nguyễn thị Thu Bá ♀
04. Nguyễn văn Thiết ♂
05. Nguyễn văn Tha ♂