11
tháng Tám, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Ngọc Phương ♀
Cha Nguyễn Ngọc Thanh ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hồng (Tầm)

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Ngọc Đông ♂