13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Ngọ ♂ ch
Cha Nguyễn văn Từ (Hội)

Mẹ

Phùng thị Nhanh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hội ♀
02 Nguyễn Hữu Nghị ♂
03 Nguyễn văn Phê ♂

Vợ 1
Trần thị Hạnh ♀


Con
01. Nguyễn Chí Chí ♂
02. Nguyễn thị Trà Mi ♀