21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Đông ♂
Cha Nguyễn Ngọc Thanh ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hồng (Tầm)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Ngọc Phương ♀