21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ thị Thu Trúc ♀
Cha Võ Sáng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tý (Tý)

Anh chị em ruột
02 Võ thị Thu Liễu ♀
03 Võ Thanh Quý ♂
04 Võ Thanh Thuận ♂
05 Võ thị Thu Tiện ♀
06 Võ Thanh Tặng ♂

Chồng 1
Nguyễn Hùng ♂


Con
01. Nguyễn thị Vân ♀
02. Nguyễn thị Mỹ Trang ♀
03. Nguyễn Hoàng ♂