13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tơ ♂
Cha Nguyễn Hùng (Hùng bò) ch

Mẹ

Bùi thị Hết ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hồng (Tầm)
03 Nguyễn thị Thảo Ly ♀
04 Nguyễn Phi ♂