21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Vân ♀
Cha Nguyễn Hùng ♂

Mẹ

Võ thị Thu Trúc ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Mỹ Trang ♀
03 Nguyễn Hoàng ♂

Chồng 1
Trần Thanh Tân ♂


Con
01. Trần Gia Hào ♂
02. Trần Gia Huy ♂