21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Mỹ Trang ♀
Cha Nguyễn Hùng ♂

Mẹ

Võ thị Thu Trúc ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Vân ♀
03 Nguyễn Hoàng ♂

Chồng 1
Lê Bá Phước (Bi)


Con
01. Lê Nguyễn Phúc Hậu (cu Bo)