25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hoàng ♂
Cha Nguyễn Hùng ♂

Mẹ

Võ thị Thu Trúc ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Vân ♀
02 Nguyễn thị Mỹ Trang ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Xuân Đào ♀


Con
01. Nguyễn Bảo Hưng ♂