20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ Thanh Quý ♂
Cha Võ Sáng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tý (Tý)

Anh chị em ruột
01 Võ thị Thu Trúc ♀
02 Võ thị Thu Liễu ♀
04 Võ Thanh Thuận ♂
05 Võ thị Thu Tiện ♀
06 Võ Thanh Tặng ♂

Vợ 1
Trần thị Dư ♀


Con
01. Võ Trọng Hiếu ♂
02. Võ Thanh Huyền ♀
03. Võ Chí Thiện ♂