25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ Thanh Thuận ♂
Cha Võ Sáng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tý (Tý)

Anh chị em ruột
01 Võ thị Thu Trúc ♀
02 Võ thị Thu Liễu ♀
03 Võ Thanh Quý ♂
05 Võ thị Thu Tiện ♀
06 Võ Thanh Tặng ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Tuyết Nga ♀


Con
01. Võ thị Thảo Nhi ♀
02. Võ thị Thảo Linh ♀
03. Võ thị Thảo Ngọc ♀