3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thái Sinh ♂
Cha Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)

Mẹ

Nguyễn thị Luyến ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Thái Sum ♂
03 Nguyễn Hoa Sim ♀

Vợ 1
Dương thị Bé (Lan)


Con
01. Nguyễn Thu Sương ♀
02. Nguyễn Thái Sửu ♂