14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thái Sum ♂
Cha Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)

Mẹ

Nguyễn thị Luyến ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thái Sinh ♂
03 Nguyễn Hoa Sim ♀

Vợ 1
Phan thị Hải ♀


Con
01. Nguyễn Phan Thanh Huyền ♀
02. Nguyễn Phan Thục Anh ♀
03. Nguyễn Phan Uy Vũ ♂