10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Ngọc Thi ♀
Cha Lê Thanh Lâm ♂

Mẹ

Võ thị Thu Tiện ♀

Anh chị em ruột
02 Lê thị Trà My ♀
03 Lê Võ Duy ♂

Chồng 1
Nguyễn Thanh Tùng ♂


Con
01. Nguyễn Anh Tú ♂