7
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ thị Nương ♀
Tên gọiLui
 
Cha Võ Thâu ♂

Mẹ

Nguyễn thị Buổi ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Võ thị Thâu (2 Thâu)
02 Võ thị Lần ♀ ch
03 Võ Tới ♂