12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Bích ♀
Cha Lê Liêu ♂

Mẹ

Nguyễn thị Mười ♀

Anh chị em ruột
01 Lê Minh Phúc ♂
03 Lê Minh Chương ♂ ch

Chồng 1
Nguyễn Thanh Long ♂


Con
01. Nguyễn Long Hải ♂