14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Kiền ♂ ch
Cha Nguyễn Thê ♂ ch

Mẹ

Hồ thị Thê ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thi ♂ ch
02 Nguyễn Ngô ♂ ch

Vợ 1
Phạm thị Lê ♀


Con
01. Nguyễn thị Chút (Khuyên) ch
02. Nguyễn Xịn ♂ ch
03. Nguyễn Bay ♂ ch
04. Nguyễn thị Lâu (Hoa) ch

 

Vợ 2
Võ thị Trinh ♀ ch


Con
05. Nguyễn thị Mai ♀