4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Võ Duy ♂
Cha Lê Thanh Lâm ♂

Mẹ

Võ thị Thu Tiện ♀

Anh chị em ruột
01 Lê thị Ngọc Thi ♀
02 Lê thị Trà My ♀