13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lâu ♀ ch
Tên gọiHoa
 
Cha Nguyễn Kiền ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Lê ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Chút (Khuyên) ch
02 Nguyễn Xịn ♂ ch
03 Nguyễn Bay ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn thị Mai ♀

Chồng 1
Nguyễn Đức Cúc ♂ ch


Con
01. Nguyễn Đức Hoa ♂
02. Nguyễn thị Nở ♀