13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Vân ♂
Cha Nguyễn Quý ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Mai ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Mai ♂ ch
02 Nguyễn thị Điểm ♀
03 Nguyễn Chi ♂ ch
04 Nguyễn Thân ♂ ch
06 Nguyễn thị Hạnh ♀
07 Nguyễn Sanh ♂
08 Nguyễn Nhanh ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Thu Ba ♀