13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Bảng ♀
Tên gọiBảy
 

Chồng 1
Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)


Con
01. Nguyễn thị Mỹ Xuyến ♀
02. Nguyễn văn Phong ♂
03. Nguyễn văn Vinh ♂
04. Nguyễn văn Hiển ♂