12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Bình Minh ♂
Cha Nguyễn văn Nhĩ ♂

Mẹ

Nguyễn thị Loan (Ty em)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Bình Khiêm ♂