8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Bình Minh ♂
Cha Nguyễn văn Nhĩ ♂

Mẹ

Nguyễn thị Loan (Ty em)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Bình Khiêm ♂