4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Đỗ Ngọc Chữ ♂
Tên gọiChữ, Lâm
 
Cha Đỗ Ngọc Da ♂ ch

Mẹ

Đoàn thị Năm (Chữ)

Anh chị em ruột
02 Đỗ thị Thanh Truyền ♀
03 Đỗ thị Mỹ Dung ♀ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Huyền Khương ♀


Con
01. Đỗ Ngọc Chương ♂
02. Đỗ thị Kim Vy ♀