15
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Đỗ thị Thanh Truyền ♀
Cha Đỗ Ngọc Da ♂ ch

Mẹ

Đoàn thị Năm (Chữ)

Anh chị em ruột
01 Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)
03 Đỗ thị Mỹ Dung ♀ ch

Chồng 1
Phạm Ngọc Tập ♂


Con
01. Phạm Ngọc Trung ♂
02. Phạm Ngọc Hậu ♂