20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Đỗ thị Ngọc Lan ♀
Cha Đỗ Lạc (Lang) ch

Mẹ

Trần thị Bốn ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Đỗ thị Xuân Hương ♀ ch
03 Đỗ Việt Huân ♂
04 Đỗ Thiện Chánh ♂
05 Đỗ Thiện Hiền ♂
06 Đỗ Thiện Khanh ♂
07 Đỗ Thiện Khánh ♂ ch
08 Đỗ thị Ngọc Nhi ♀
09 Đỗ thị Ngọc Linh ♀
10 Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu)
11 Đỗ Thiện Thạnh ♂

Chồng 1
Nguyễn Yên ♂


Con
01. Nguyễn Huy Hoàng ♂
02. Nguyễn thị Đỗ Quyên ♀
03. Nguyễn Đỗ Phương Anh ♀
04. Nguyễn Phương Thảo ♀
05. Nguyễn Quang Vinh ♂
06. Nguyễn Thành Trung ♂
07. Nguyễn Trọng Hiếu ♂