21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Đỗ Thiện Chánh ♂
Cha Đỗ Lạc (Lang) ch

Mẹ

Trần thị Bốn ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Đỗ thị Ngọc Lan ♀
02 Đỗ thị Xuân Hương ♀ ch
03 Đỗ Việt Huân ♂
05 Đỗ Thiện Hiền ♂
06 Đỗ Thiện Khanh ♂
07 Đỗ Thiện Khánh ♂ ch
08 Đỗ thị Ngọc Nhi ♀
09 Đỗ thị Ngọc Linh ♀
10 Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu)
11 Đỗ Thiện Thạnh ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Bích ♀


Con
01. Đỗ thị Ngọc Diễm ♀
02. Đỗ Duy Tâm ♂