5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ thị Lập ♀ ch
Cha Hồ Miên (Lập) ch

Mẹ

Nguyễn thị Quế (Lập) ch

Anh chị em ruột
04 Hồ thị Phượng ♀ ch
05 Hồ thị Sáu ♀

Chồng 1
Trương Cang ♂


Con
01. Hồ văn Thân ♂

 

Chồng 2
Thạch Tùng ♂


Con
02. Hồ thị Thúy Điệp ♀