5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ văn Thân ♂
Cha Trương Cang ♂

Mẹ

Hồ thị Lập ♀ ch


Anh chị em cùng mẹ khác cha
02 Hồ thị Thúy Điệp ♀

Vợ 1
Võ thị Thanh Tình ♀


Con
01. Hồ Ngọc Tuyền Vy ♀
02. Hồ Ngọc Bảo Thy ♀
03. Hồ Ngọc Phương Nghi (Mi Sa)